Dobrányi-Hegyi Alapítvány
(azelött Dobrányi Ildikó Alapítvány)

 
Csatlakozás
Az Alapítvány nyitott. Ha az Alapítvány céljaival egyetért, úgy ahhoz belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeli adományokkal, valamint vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat. A csatlakozók azonban a csatlakozással nem válnak alapítókká. Az Alapítvány kuratóriuma a csatlakozást visszautasíthatja. A csatlakozást az Alapítvány Kuratóriuma regisztrálja és igazolja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.