Dobrányi-Hegyi Alapítvány
(azelött Dobrányi Ildikó Alapítvány)

 
Célok
Az Alapítók szándéka olyan alapítvány létrehozása, melynek célja, hogy az ezredfordulón újjászülető autonóm szövött kárpit műfját – mely műfaj Magyarországon a kárpitjit sajátkezüleg kivitelező Ferenczy Noémi munkássága és tanári tevékenysége nyomán bontakozott ki, majd a Dobrányi Ildikó (1948-2007) és Hegyi Ibolya (1953-2016) kárpitművészek nevével fémjelzett törekvéseknek köszönhetően a nemzetközi művészeti világban is ismertté és elismertté vált – képviselje, támogassa és védje.