Dobrányi Ildikó Alapítvány
 
Célok
Az Alapítók szándéka olyan alapítvány létrehozása, melynek célja, hogy az ezredfordulón újjászülető autonóm szövött kárpit műfját – mely műfaj Magyarországon a kárpitjit sajátkezüleg kivitelező Ferenczy Noémi munkássága és tanári tevékenysége nyomán bontakozott ki, majd a Dobrányi Ildikó (1948-2007) nevével fémjelzett törekvéseknek köszönhetően a nemzetközi művészeti világban is ismertté és elismertté vált – képviselje, támogassa és védje.